تخصیص کود شیمیایی

تخصیص 500 تن کود شیمیایی اوره از مبداء مرودشت به استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی از تخصیص 500 تن کود شیمیایی اوره به این استان خبر داد.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

این کودهای تخصیصی از مبداء مرودشت بوده و حواله آنها جهت توزیع بین کارگزاران متقاضی در سطح استان صادر و در سیستم هوشمند ثبت گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید