آزمایشگاه کنترل کیفی سموم

انجام فرمولاسیون سم پروپارژیت %57 EC

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

فرمولاسیون سم پروپارژیت  %57 EC موجود در انبار مجتمع آبیک با استفاده از امولسیفایرهای تولید شده داخلی، توسط کارشناسان آزمایشگاه سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی انجام و نتایج در تاریخ 1399/06/11 به  آن مدیریت جهت اقدامات لازم ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید