انجام عملیات بوجاری بذور بخش خصوصی در کارخانه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با توجه به هماهنگی های صورت گرفته با پیمانکاران بخش خصوصی تولید بذور در استان اصفهان در خصوص بوجاری 3000 تن از انواع بذور از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان انجام بوجاری بذور جو گواهی شده در شرف انجام می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید