توزیع بذر گواهی گندم اروم - شهریور ماه 1399 استان مرکزی

توزیع بذر گندم اروم گواهی در استان مرکزی – شهریور ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از توزیع بذر گندم اروم گواهی شده به مقدار 123 تن  در استان خبر داد .

سید علیرضا موسوی افزود:  به منظور کشت گندم در سال زراعی جاری توزیع بذر گندم اروم گواهی شده موجود در انبارعلی آباد استان ،  از شهریور ماه سالجاری  شروع به  بارگیری و ارسال  به کارگزاران تحت پوشش در استان ،  گردیده است .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید