توزیع 3300 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در آمل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 3300تن کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان آمل در 5 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران بخش خصوصی تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 15کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزی متقاضی در سطح شهرستان آمل توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید