تأمین و توزیع 6801 تن کود اوره در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 6801تن کود کشاورزی از  نوع اوره  درشهرستان بابل در5 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کوداوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 40کارگزار توزیع کودتحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان بابل  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید