حمل مستقیم کود اوره به مقصد شهرستان نظرآباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از حمل مستقیم کود اوره به مقصد شهرستان نظرآباد خبر داد. علی اکبر ندرلو در ادامه افزود: به منظور تأمین کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی شهرستان نظرآباد، مقدار 100000 کیلوگرم کود اوره از انبار نمایندگی کرمانشاه به صورت حمل مستقیم به مقصد کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی این شهرستان  بارگیری و تحویل کارگزار شهرستان گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید