بازگشایی استعلام بهاء یک دستگاه خودرو استیجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۲، جلسه بازگشایی استعلام بهاء خودرو استیجاری، با حضور مدیر شرکت آقای مهندس رضائی، معاون شرکت، مسئول امور مالی و مسئول امور اداری در محل دفتر مدیریت شرکت برگزار گردید.

در این جلسه به دلیل نرخ بالای پیشنهادی، استعلام بهاء مذکور باطل و مقرر گردید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای مرحله سوم تجدید شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید