عملیات کیسه گیری کودهای فله در شرایط استاندارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

عملیات کیسه گیری، توزین، سردوزی و صفافی حدود 45 تن کود شیمیایی اوره فله در  مطابق با شرایط استاندارد در محل انبار کارگزاری جعفریه در  استان قم انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید