تعیین عضو کارگروه در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان:

با توجه به تغییر رویکرد بخش کشاورزی در سالهای اخیر از « کشاورزی تولید محور به کشاورزی بازار محور » و استفاده از فرآیند کشاورزی قراردادی بعنوان یک راهکار عملیاتی در مشارکت بین بخشهای مختلف زنجیره تولید و با توجه به وظیفه مندی سازمان جهاد کشاورزی ، طی ابلاغیه شماره 020/5883 مورخ 97/4/2  وزیر محترم ، به موجب این ابلاغ آقای مهندس علی اکبر افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی سمنان بعنوان « عضو کارگروه توسعه و ترویج کشاورزی قراردادی استان » تعیین می گردد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید