توزیع 5000کیلوگرم کود سولفات پتاسیم به صورت مستقیم در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 5000 کیلوگرم کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان نور در 4 ماهه سال بصورت مستقیم خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

 کود سولفات پتاسیم  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت مستقیم در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نور توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید