خرید گندم در استان آذربایجان شرقی از مرز 157 هزار تن گذشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به نقل از معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان آذربایجان شرقی از مرز 157 هزار تن گذشت.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود:

کودهای مورد نیاز این محصول توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی تامین و از طریق شبکه کارگزاری تحت پوشش خود در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار داده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید