تخلیه کود سوپر فسفات تریپل گرانوله در انبار مرکزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از تدارک و تخلیه 200 تن کود سوپر فسفات تریپل گرانوله شرکت کیمیاداران کویر یزد در انبار مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید