کارگزاران خط مقدم

کارگزاران خط مقدم ارتباط با کشاورزان در انتقال دانش مربوط به چگونگی استفاده از کود های کشاورزی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، این شرکت  در کنار تامین و توزیع کودهای پرمصرف مورد نیاز بخش کشاورزی در کشور حمایت از تولیدکنندگان برتر کود در سطح کشور را در برنامه های خود قرار داده است و دراین زمینه بولتن های آمورشی و ترویجی آموزشی ترویجی  در سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را به کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی معرفی نموده و از این طریق زمینه را بیش از پیش برای استفاده از تنوع کودی بخصوص کودهای غیریارانه ای فراهم نموده است.وی تصریح کرد:اهمیت کودهای غیرتکلیفی (غیریارانه ای) در کنار کودهای تکلیفی درارتقاء تولیدات بخش کشاورزی بر کسی پوشیده نیست و این امر درحالی است که کارگزاران به عنوان خط مقدم ارتباط با کشاورزان نقش بسیار مهمی در انتقال دانش مربوط به چگونگی استفاده از کودهای کشاورزی بخصوص کودهای غیرتکلیفی (غیریارانه ای) به کشاورزان هر منطقه دارند و هرچه دانش و اطلاعات فنی کارگزاران در زمینه انواع کودهای کشاورزی به روز ، بهینه و بالاتر از کشاورزان باشد به همان اندازه راهنمایی و جهت دهی کشاورزان از سوی کارگزاران در زمینه استفاده بهینه از کودهای کشاورزی و بکارگیری کودهای کشاورزی متناسب با نیازهای هر منطقه می تواند در افزایش تولید تاثیر گذار باشد. 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید