نمونه برداری کود نیترات آمونیم سولفات گرانوله رسیده به انبار از شرکت صنایع شهدای صدر شیمی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 

علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: روز سه شنبه 21 مرداد ماه سال جاری از مقدار 200 تن کود نیترات آمونیم سولفات  گرانوله ارسالی از صنایع شهدای صدر شیمی به انبار مرکزی استان نمونه برداری انجام و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید