بازدید از انبار کارگزاران شهرستان بیرجند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی،

در مورخ 97/6/26 مسوول بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به همراه همکاران مدیریت حراست سازمان جهاد کشاورزی استان از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان بیرجند بازدید و بازرسی به عمل آوردند. در این بازدید وضعیت انبارها، موجودی کود و روند تحویل و توزیع نهاده ها به کشاورز مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید