کیسه گیری کود فله اوره

اتمام عملیات کیسه گیری کود فله اوره مرداد ماه 1399 استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از : اتمام  فرآیند عملیات کیسه گیری، توزین، درب دوزی و صفافی و پارت چینی مقدار 150 تن  کود فله اوره ارسالی ازمرودشت شیرازبه انبار کود شهید شاملو  استان مرکزی داد، کود اوره کیسه گیری شده ،  آماده توزیع بر اساس سهمیه استانی به کارگزاران تحت پوشش استان ، میباشد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید