کود اوره مورد نیاز سرابله تامین شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود اوره موردنیاز کشاورزان سرابله دراستان ایلام  خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت: از ابتدای سال 99 تاکنون  مقدار 2360 تن کود اوره از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید