تامین و توزیع کود اوره شهرستان کنگاور استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرتیرماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار124تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کنگاورتامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید