جلسه مناقصه واگذاری امور نقلیه و خودرویی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده با اعلام این خبر افزود: این جلسه با حضور کلیه اعضاء به منظور بازگشایی پاکت مناقصه واگذاری امور نقلیه و خودرویی در تاریخ 13مردادماه رأس ساعت 10صبح برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید