افزایش حمل کود اوره از مبداء پتروشیمی خراسان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی با اعلام این خبر افزود با پیگیری و تلاش های این مدیریت و همچنین هماهنگی های لازم با پیمانکار حمل استان، مقدار حمل کود اوره از پتروشیمی خراسان به استانهای تحت پوشش این مدیریت  از تاریخ 99/5/6 به مقدار روزانه ، 800 تن افزایش یافت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید