ترکیب مصرف کودهای کشاورزی در استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اصلاح روند مصرف بهینه کود و توازن در استفاده از ترکیب کودهای کشاورزی در بخش های مختلف کشاورزی استان در سال زراعی جاری خبر داد.

صالح محمدی با اعلام این مطلب که ترکیب کودی که یکی از مولفه های مهم افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می باشد. در سال های گذشته تمرکز مصرف بهره برداران بیشتر در حوزه کودهای ازت و فسفات بوده که با تدوین و اجرای سیاست ها و رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در بکارگیری متوازن کودهای اصلی و همچنین ضرورت مصرف عناصر ریز مغذی با اجرای برنامه های ترویجی و مشاوره ای کود پتاسیم و سایر ریز مغذی ها به ترکیب کودی اضافه شده است که تداوم مصرف صحیح این کودها ضمن افزایش عملکرد و حفظ پایداری خاک سبب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید