خرید تضمینی گندم در 5 مرکز خرید دولتی در استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از خرید تضمینی گندم در 5 مرکز خرید دولتی خبر داد:

علی اکبر ندرلو به نقل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه افزود:  در سال 1399 در استان البرز خرید تضمینی گندم در 5 مرکز خرید دولتی بالغ بر 3435  تن  از کشاورزان صورت گرفته که  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با تأمین به موقع کود مورد نیاز نقش مهمی در این تولید داشته است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید