جلسه شورای معاونین و مدیران استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان روز یکشنبه مورخه 99/4/29 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید