رعایت پروتکل های بهداشتی در استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

باعنایت به شیوع ویروس کرونا و وضعیت هشدار در استان کرمانشاه و اهمیت موضوع و ضرورت اقدامات پیشگیرانه در این خصوص و سلامت همکاران ضمن استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری و هم چنین نظارت بر ورود مراجعین و الزاما استفاده از ماسک، شرکت نسبت به ضدعفونی وسایل مورد کاربرد و راه روها و سرویس های بهداشتی به طور مستمر و روزانه اقدام می کند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید