نظارت کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر روند توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از حضور و نظارت کارشناس فنی در انبارهای سازمانی استان ایلام خبر داد.

آیت جمالی بیان داشت: از ابتدای سال تاکنون مقدار  7350 تن انواع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است .

وی خاطرنشان کرد: به منظور نظارت بر روند بارگیری و ارسال کود به مقصد کارگزاران استانی کارشناس فنی در محل انبارهای سازمانی حضور بهم می رساند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید