ورود کود اوره محموله کشتی بهدخت به انبارهای سازمانی البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ورود کود اوره محموله کشتی بهدخت به انبارهای سازمانی در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تخصیص کود اوره از محموله کشتی بهدخت مبداء بندر امام، محموله کودها بتدریج وارد انبار سازمانی البرز می شوند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید