گزارش تصویری:

تست و نحوه آموزش با دستگاه نمونه برداری خاک توسط کارشناسان باشگاه کشاورزان و ماشین آلات در محل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید