بازگشایی پاکات استعلام بها خدمات خودرویی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

روز چهارشنبه 25 تیر ماه سالجاری جلسه بازگشایی پاکات شرکت کنندگان در استعلام بها بکارگیری یکدستگاه خودرو سواری با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین در حمل دفتر مدیریت استان برگزار شد. در این جلسه اسناد و مدارک 3 شرکت کننده در سامانه ستاد الکترونیکی دولت بازگشایی شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید