نیاز به بذور گواهی شده استاندارد جهت کشت پاییزه - استان مرکزی 1399

نیازاستان به بذر گندم و جو آبی و دیم در استان مرکزی برای کشت پاییزه – سال 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

 

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی استان مرکزی که : مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در ستاد فنی بذراستان  اعلام نمود در استان مرکزی نیاز به بذر گندم آبی ۹ هزار تن است، ۱۵ تا ۲۰ هزار تن بذر گندم دیم نیاز و حدودا ۹ هزار تن هم جو آبی برای کشت پاییزه گندم و جو اعم از آبی و دیم  سال زراعی جدید ، نیاز است .

کیشانی در ادامه اظهار داشت: برای سال آینده تقریبا ۳۴۰۰ تن بذر گواهی شده آبی، ۴۲۰۰ تن بدر گواهی شده دیم و ۲۵۰۰ تن هم بذر جو آبی  در برنامه است که تولید شود. در استان مرکزی ده رقم بذر گندم آبی، ۶ رقم بذر گندم دیم، ۵ رقم هم بذر جو آبی تولید می کنیم. تمامی این تولیدات توسط شرکت های تولیدکننده بذر و فرآوری کننده که دارای مجوز از موسسه بذر و نهال کشور و زیر نظر مرکز تحقیقات هستند کار می کنند تامین و تولید و فرآوری و بسته بندی می شود و در اختیار کشاورزان قرار میگیرد. همچنین از خدمات ارزنده و شایسته شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که بهترین  تولید کننده انواع بذور آبی و دیم در سنوات گذشته بوده است ، تقدیر و تشکر شد وبه  توانیها و امکانات و ماشین آلات مجهز دربوجاری و  تولید انواع بذور ،  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در بین تولید کنندگان بذر، اشاره نمودند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید