درج خبر رشد 15 درصدی تامین کود شیمیایی در روزنامه پیام استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از درج خبر رشد 15 درصدی تامین کود در استان سمنان در روزنامه پیام استان سمنان در تیر ماه سال جاری خبر داد،آقای مهندس افضلی مدیر استان سمنان فرمودند:امید است که با افزایش کشاورزان راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید