نمونه برداری از گندم طرح پایلوت استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عملیات نمونه برداری از محصول گندم طرح پایلوت تغذیه گیاهی مزرعه 14 هکتاری استان قزوین انجام شد. نمونه های گندم برداشت شده از هر قطعه بصورت جداگانه بوده و جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال می شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید