برگزاری جلسه کمیته فنی چغندرقند پائیزه در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی از برگزاری جلسه کشت چغندر قند پاییزه با حضور آقای حصادی مجری طرح کشت چغندر قند کشور ، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، مدیر زراعت، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان و کارشناسان مربوطه در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید