آغاز برداشت گلرنگ از مزارع استان اصفهان

برداشت گلرنگ از حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع استان اصفهان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی میانگین برداشت گلرنگ را ادر هر هکتار در استان اصفهان هزارو ۷۰۰ کیلوگرم بیان و پیش بینی کرد تا پایان فصل برداشت بیش از چهار هزار تن محصول از مزارع این استان برداشت شود. صفایی افزود: اصفهان، اردستان، مبارکه و برخوارعمده تولیدکنندگان گلرنگ در استان اصفهان است. وی نرخ خرید تضمینی گلرنگ را چهل هزار و ۸۵۰ ریال بیان کرد و گفت: در حمایت از بهره برداران این محصول با نرخ دولتی خریداری می‌شود. صفایی افزود: گلرنگ از جمله گیاهان مقاوم به شرایط آبی است که در سال‌های اخیر وسعت زیر کشت آن افزایش یافته است. لازم به ذکر است کلیه نیاز کودی استان جهت کشت گلرنگ توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره بردارن قرار گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید