فرایند تحویل اسناد تجدید مناقصه خرید کود در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فرایند تحویل اسناد تجدید مناقصه خرید کودسوپر فسفات ساده گرانوله در تیر ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،

فرایند تحویل  اسناد  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدصد هزارتن کود سوپر فسفات ساده گرانوله، به شرکتهای متقاضی (مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، از روز شنبه، بیست یکم تیر ماه سال جاری، آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه، بیست و نهم ماه یاد شده، به پایان میرسد.

مناقصه یاد شده در روز یکشنبه، دوازدهم مرداد ماه سال جاری ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی برگذار خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید