قطع موقت جریان آب شالیزار جهت افزایش پنجه زنی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از استراتژی فنی قطع موقت جریان آب شالیزارهای برنج توسط پیمانکاران طرف تفاهم نامه تولید بذر برنج استان جهت افزایش پنجه زنی و تولید بذر کیفی برنج خبر داد.

دکتر محمدی با بیان اینکه براساس برنامه پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی استان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان میبایست به تولید 1200 تن انواع بذر برنج در طبقات مختلف بذری مبادرت نماید. که برنامه ریزی های فنی تا حصول نتیجه مطلوب انجام و در حال اجرای میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید