تخصیص کود اوره به البرز از پتروشیمی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تخصیص کود اوره به البرز از مبداء پتروشیمی کرمانشاه خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور تـامین کودشـیمیایی مورد نیـاز کشـاورزان براسـاس سـهمیه سـال 1399 میزان  200 تن کود اوره از تولیـدات پتروشیمی کرمانشاه به مقاصد استان البرز تخصیص داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید