برگزاری کمیته فنی بذر استان

جلسه هماهنگی تولید بذر مورد نیاز استان در سال آتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 

کمیته فنی بذر استان با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی، مدیر حفظ نباتات استانف مدیر زراعت استان و همچنین مهندس علی لاهوتی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد در محل دفتر معاونت بهبود تولبدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل جلسع داد که در این جلسه اعضائ به ارائه دیدگاه جهت تآمین و تدارک بذور با کیفیت و به مقدار مورد نیاز استان برای فصل اتی  کشت  استان پرداختند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید