توزیع 30تن کود برای مرکز تحقیقات کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتامین و توزیع 30تن کودکشاورزی از انواع پرمصرف در شهرستان ساری در 3  ماهه سال جاری برای مرکز تحقیقات کشاورزی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی  تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش برای مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران و ایستگاههای تحقیقاتی تحت پوشش اختصاص یافت و توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید