اعلام کد انباری جهت فعالیت عاملیت جدید در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به درخواست های مکرر توزیع نهاده های کشاورزی و تصمیمات اعضاء محترم کارگروه پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی، کد انباری شرکت تعاونی روستایی سبز دشت جمال آباد دریافت و فعالیت شرکت مذکور آغاز شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید