کشف و توقیف 7 هزار 800 کیلوگرم کود اوره در شهرستان شیروان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از کشف و توقیف مقدار تقریبی 8 تن کود اوره در شهرستان شیروان خبر داد.

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی افزودند در راستای اجرای طرح پایش و نظارت بر روند توزیع کود و جلوگیری از توزیع کود قاچاق، با همکاری نیروی انتظامی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان مقدار 7 هزار و 800 کیلوگرم کود اوره خارج از شبکه توزیع کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ،کشف و جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذیربط معرفی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید