ضرورت تعیین حد بحرانی پتاسیم در شالیزارهای برنج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از ضرورت و اهمیت تعیین حد بحرانی پتاسیم جهت افزایش عملکرد برنج در شالیزارهای گیلان از طریق پژوهش خبر داد.

دکترمحمدی با بیان اینکه عدم توجه به این مسائل مهم و همچنین عدم امکان تغییر در میزان افزایش تولید عرصه های شالیزاری و ادامه این روند سطح عملکرد هکتاری شلتوک و برداشت برنج از شالیزارهای کشور ممکن است سود آوری وادامه فعالیت در این بخش را بی ثبات و پایداری تولید را به خطر بیاندازد.

این مسئله در آینده ای نزدیک با  محاسبه ارزش سرمایه برای بکار گیری این زراعت مهم و استراتژیک، بخصوص ( زمین، آب و... ) همچنین در خواست و هجوم خرید اراضی شالیزاری توسط متمولین و سرمایه داران ! برای اهداف غیر کشاورزی نمایان خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید