تامین کود سولفات پتاسیم در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین 200 تن کود سولفات پتاسیم از شرکت میهن زاج برای انبار مرکزی استان در خرداد ماه خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید