توزیع کوددرشهرستان سنقرکلیایی دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرخردادماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار499تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان سنقروکلیایی تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید