برگزاری جلسه تغذیه گیاهی دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

جلسه تغذیه گیاهی استان کرمان با حضور مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،دکتر نقوی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان و کارشناسان جهادکشاورزی استان کرمان درتاریخ سوم تیرماه،درسالن کنفرانس مرکز تحقیقات کشاورزی برگزارشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید