طرح تحقیقاتی برنج

طرح های تحقیقاتی و ترویجی خشکه کاری شالی در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیرشرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان  از برگزاری  کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی خشکه کاری شالی برنج  در  ایستگاه عراقی محله  گرگان  خبرداد شرکت نموده در این کارگاه آقای مهندس عباسی معاونت تولیدات گیاهی، دکتر سبزه مدیر هماهنگی ترویج سازمان و کارشناسان مرکز تحقیقات عراقی محله نسبت به تشریح اقدامات صورت پذیرفته و توصیه های فنی اعم از تغذیه،مدیریت مصرف اب، بیماری و الگوهای اجرایی را ارائه دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید