به روز رسانی ثبت رسید و حواله کودهای یارانه ای در سامانه هوشمند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ رسید و حواله انبار کودهای یارانه ای ارسالی به انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین در سامانه هوشمند توزیع نهاده های کشاورزی به روز رسانی می شود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید