تخلیه 5000 تن کود اوره فله در سال9 9 در انبارهای سازمانی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود : مقدارپنج هزارتن کود اوره فله در انبارهای استان اصفهان از ابتدای سال 99 تا کنون تخلیه شده است و هم اکنون پیمانکار طرف قرارداد مشغول کیسه گیری و توزین و صفافی کوداوره فله می باشد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید