دیدار مدیران بخش های مختلف خانواده جهاد کشاورزی استان با استاندارگیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

صالح محمدی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان  ازدیدار رئیس سازمان به اتفاق مدیران خانواده بزرگ جهاد کشاورزی با دکتر زارع استاندار به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در روز سه شنبه، 27 خرداد ماه خبر داد. 

دکترمحمدی بابیان اینکه در گزارش ریاست سازمان ضمن ارائه گزارشی مبسوط از فعالیت دستگاههای تابعه بخصوص شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین بموقع انواع نهاده های کشاورزی با وجود همه مشکلات پیش رو علی الخصوص شیوع ویروس کرونا، تاکید به راهبرد جهاد کشاورزی برای افزایش تولید و نقشی که باید در امنیت غذایی ایفا کنیم ارتقای تولید در واحد سطح است و آنهم از طریق ورود دانش به عرصه ها، کشاورزی دانش بنیان و پشتیبانی های حمایتی اتفاق می افتد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید