اصفهان جایگاه نخست کشور را در سطح و تولید پیاز کشت نشایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی اعلام نمود اصفهان رتبه نخست در تولید ریز غده سیب زمینی (مینی تیوبر) و رتبه اول در سطح و تولید محصول پیاز، جایگاه نخست در سطح و تولید پیاز کشت نشایی را دارد : در سال زراعی گذشته، از ۵۶۴ هزار هکتار اراضی با قابلیت کشاورزی، حدود ۲۹۰ هزار هکتار و معادل ۵۱.۵ درصد به کشت محصولات زراعی تخصیص یافت که در این میان ۲۵۴ هزار هکتار به زراعت کشت‌های آبی و ۳۶ هزار هکتار هم مربوط به کشت‌های دیم و مابقی اراضی زراعی آبی و دیم آیش و باغات را شامل شد. وی افزود: میزان تولید انواع محصولات زراعی از این سطوح در سال زراعی ۹۷-۹۸ با توجه به بارندگی‌های مناسب و تأمین آب از محل شبکه آبرسانی زاینده رود و افزایش سطوح زیرکشت حدود ۴ هزار و ۴۹۷ هزار تن بوده است لازم به ذکر است کلیه نیازهای کودی این کشت در استان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان تهیه و در اختیار بهره برداران این بخش قرار گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید